Ben aşağıda imzası bulunan;______________________________

Etkinliğin (Bodrum National Series 2022) zorluğundan ve karşılaşabileceğim
sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar olduğumu,
Etkinliğe katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğumu,
Doping içeren maddeler kullanmadığımı,
Etkinlik süresince:
Maruz kalabileceğim maddi ve manevi zararlar ve kazalardan organizasyonun
sorumlu tutulamayacağını, sağlık ekipleri ve organizasyon tarafından verilecek kararlara
uyacağımı, pandemi döneminin bilincinde olarak yarışa katıldığımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe
kurallarına uyum ve maske takma konusunda bireysel olarak sorumlu olduğumu, doğabilecek
sıkıntılardan organizasyonu sorumlu tutmayacağımı, çevreye saygılı olacağımı ve doğal ortamı
tahrip etmeyeceğimi, kabul, beyan ve feragat ederim.
Tarih ve İmza
Acil durumda erişilmesini istediğini kişi ve telefon numarası:
Herhangi bir alerjiniz veya kronik rahatsızlığınız var mı?
Varsa lütfen belirtiniz: