Olağanüstü Genel Kurul Sonucu

Yönetim kurulumuzun almış olduğu 13/09/2021 tarih ve 9 nolu kararla derneğimizin Olağaüstü Tüzük Değiştirme Genel Kurulu 30.09.2021 günü saat 14:00’de dernek merkezimizde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurulun oy birliği ile almış olduğu karar sonrasında tüzüğümüzün 1,9 ve 21 nolu maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.